Trygg mat

Folkehelseinstituttet, Veterinærinstituttet og Mattilsynet slår fast at norsk kylling er trygt å spise.