Månedens leverandør - Ytterøy kylling

Månedens leverandør

Vi er så heldig å bli valgt ut som «månedens leverandør» hos Godtlevert i juni. Her er et utdrag fra omtalen vi fikk på deres nettsider:

«Det er slående hvor åpent, vakkert og grønt det er på Ytter­øy i Trondheimsfjorden, der Ytterøykylling har hatt produksjonen sin i alle år. De tar faktisk imot mesteparten av kyllingene sine fra gårdene som ligger på øya.

Ytterøykylling sysselsetter i overkant av 120 mennesker. De aller fleste er fastboende bønder, eller arbeider med produksjonen på fabrikkene. Fra å være en fraflyttingsøy, er nå hele bygda bygget rundt de ansatte hos Ytterøy­kylling og familiene deres. Derfor ble det for noen år siden behov for en ny barnehage og skole på øya.

Vi i Godtlevert er stolte av å samarbeide med en så unik leverandør, som har et bevisst ønske om å levere den beste, lokal­produserte kyllingen, uke etter uke, i matkassene ut til kundene våre.»