Endring i ledelsen i Ytterøykylling

Ytterøykylling AS har helt siden oppstarten 2009 hatt Kjetil Stavran ved roret som største eier, daglig leder og senere styreleder. Dette blir det nå endring på. En lokal eiergruppe ønsker ta over. I august 2018 vil det formelle skifte skje ved at Kjetil Stavran, sammen med Reidar Kristiansen (styremedlem og Investor), selger sine aksjer i Ytterøykylling AS. Stavran vil fortsette i en ambassadør-rolle, men vil fratre som styreleder i bedriften.

Opp gjennom årenes løp har Ytterøykylling vokst seg større og større. Det som i 2009 var en bedrift med omsetning på 12 millioner kroner, er i 2018 en bedrift som omsetter for nærmere 250 millioner kroner. Sammen med veksten er samfunnet på Ytterøy blitt stadig mer avhengig av bedriften som sysselsetter i overkant av 120 mennesker og tar imot kylling fra mange produsenter – de aller fleste av disse fastboende på øya. Det at Ytterøykylling AS har eiere som til enhver tid jobber for å opprettholde lønnsomheten i bedriften på øya er derfor svært viktig for mange.

En sterk omsetningsvekst og en sterk merkevare har vekket interesse fra flere hold uten at det har ledet til annet enn gode diskusjoner om hvem som for framtiden er de riktige eierne av hjørnesteinsbedriften. Dette var før nøkkelpersoner i bedriften gikk sammen og dannet Flatan Invest AS, for å få kontroll på eiersiden i Ytterøykylling AS.

Flatan Invest AS har daglig leder Lasse Kjønstad, salgsdirektør Robert Sivertsen og største produsent på øya Per Steinar Norum som største eiere. I tillegg er også andre ansatte og nøkkelpersoner invitert inn i selskapet. Totalt vil selskapet kontrollere 68,9% av aksjene i Ytterøykylling AS.

Lasse Kjønstad forteller om en god og hurtig prosess – hvor tidligere eiere og nye eiere har snakket godt sammen og ønsket det samme. Ønsket er en stabil eiergruppe som kan sikre langsiktighet i planene for Ytterøykylling AS. Et samlet Flatan Invest AS skal sikre nettopp dette.

Vi har aldri vært absolutte i Ytterøykylling i forhold til dette med at bedriften skal ha lokale eiere, sier Lasse Kjønstad. Vi har imidlertid vært tydelige på at eierne skal bidra med noe inn i bedriften. Eierne i Flatan kan bidra med spisskompetanse innenfor alle deler av driften, og er i så måte noe annet enn f.eks. en ren finansiell investor. En finansiell investor ville hatt med seg ressurser som kunne blitt brukt til nyinvestering, men det er ikke det vi trenger i dag. Nå trenger vi et fokus på drift og lønnsomhet i Ytterøykylling AS.

– Forretningsideen gjør vi ingenting med, sier Lasse. Vi skal selge en stor kylling fri for allergener, og med redusert saltinnhold. Dette betyr at alle kan spise maten fra Ytterøykylling AS.

Salgs- og markedsdirektør Robert Sivertsen og daglig leder
Lasse Kjønstad skal fortsette å sikre kvalitet, god drift og lønnsomhet i
Ytterøykylling.

« Tilbake til aktuelt