Dyrevelferd

Ytterøykylling har høyt fokus på god dyrevelferd.
De 22 gårdene som leverer til oss er underlagt et strengt dyrevelferdsprogram, og blir jevnlig kontrollert av vår dyrevelferdsansvarlig. Alle som håndterer levende dyr hos oss har vært ig jennom et kursprogram, og avlagt eksamen hos Animalia. Mattilsynet er også til stede med tilsynsveterinær på alle slaktedager, og kontrollerer at alt går riktig for seg. Halvparten av all kylling som blir slaktet hos oss kommer fra Ytterøy, og har mindre enn et kvarter reiseveg fra øs til slakteri. Den resterende halvparten kommer fra fastlands-Innherred, også det i et nærområde som gir kort inntransport.
Det bidrar ytterligere til god dyrevelferd.

 

Slaktemetode

Ytterøykylling slakter Halal innenfor norsk regelverk om dyrevelferd. Denne formen for Halal-slakting er altså en tilpasset variant der man tar noen hensyn til muslimsk religion.
Norske myndigheters krav om avliving og slakting;

  • Alle dyr som slaktes i Norge, skal bedøves før avliving
  • Det kreves at dyret bedøves etter godkjente metoder før det stikkes i halsen og avblør
  • Muslimske miljøer får slippe til med egne kompetente personer, som foretar selve avblødningen
  • I tillegg til krav om dyrevelferd, må avblødningen også oppfylle krav om hygiene

Du kan lese mer om Halal-slakting i Norge på Matportalen.no

« Tilbake til aktuelt